Updates over de eerdere actie tegen hinderlijk vliegverkeer op Lelystad Airport

Horizontaal geruisloos vliegen is mogelijk

In 2009 heeft zich op Lelystad Airport een belangrijke gebeurtenis voorgedaan, die aan de basis heeft gestaan van aanzienlijke desinformatie. In 2009 kreeg het vliegveld een eigen ‘Alderstafel’. Omwonenden kregen te horen dat horizontaal geruisloos vliegen mogelijk was.

De luchthaven is essentieel om Schiphol verder te laten groeien. De luchthaven heeft het maximale aantal van een half miljoen vliegbewegingen bereikt. Deze prestatie is te danken aan de CEO Nijhuis, die veel leuke vluchten naar zijn Airport heeft gehaald. Een van de bevorderende factoren is de uitstekende ambiance op de luchthaven voor reizigers om deel te nemen aan online gokken Nederland. Reizigers kunnen deelnemen aan het spelen van roulette door een online goksite te bezoeken als tijdverdrijf, vorm van entertainment of als een manier om geld te verdienen.

De luchthaven heeft een schatting van tienduizend vluchten in de polder, wat een beetje overdreven is. Op de lange termijn is dit niet houdbaar. Volgens een voorspelling van de International Air Transport Association zal het aantal vliegreizigers de komende twaalf jaar waarschijnlijk verdubbelen. Schiphol is van plan hiervan te profiteren.

Er zal een toestroom van klanten wereldwijd zijn, en zij krijgen de kans om online gokken Nederland te ervaren. De luchthavens van Lelystad zijn van plan naar vijfenveertigduizend vluchten te gaan, maar dit aantal zal nog steeds onbeduidend zijn. De volgende CEO zal waarschijnlijk het getal van een miljoen moeten gebruiken om het doel te bereiken. Dat heel Nederland straks onder de aankomst- en uitvliegroutes moet vallen, lijkt te worden genegeerd.

In REEV Delta, ten westen van Kampen, bestaan plannen voor de bouw van nog eens 600 woningen. Let wel, dit is het specifieke gebied waar de laagvliegroutes van de luchthaven lopen. D66 maakt zich zorgen over deze voorgenomen ontwikkeling en de relatie met de bedrijfsvoering van Lelystad Airport. De laagvliegende vliegtuigen van het vliegveld geven overlast als het een overloopluchthaven van Schipol wordt.

Geen aanpassingen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in de kerstvakantie een verontrustende mededeling gedaan. Er kunnen geen wijzigingen of aanpassingen worden doorgevoerd in de laagvliegroutes van Lelystad Airport, omdat het Nederlandse luchtruim vol is. Dit betekent dat de getroffen regio’s het zullen moeten doen met de overlast van de laagvliegende vliegtuigen.

Woningnood

Het college van burgemeester en wethouders moet zich buigen over de vraag of het bestemmingsplan voor Reevedrop adequaat is. In een adequaat plan wordt aandacht besteed aan de overlast van de laagvliegende vliegtuigen. De D66 in Kampen heeft deze informatie nodig om weloverwogen adviesbesluiten te kunnen nemen. Kampen heeft een woningtekort en heeft dringend bouwplannen nodig. Lelystad Airport laagvliegende vliegtuigen gaan de bouwplannen beïnvloeden.

N50

De luchthaven vervuilt ook het milieu, met name door de uitstoot van stikstof. Dit kan Kampen ervan weerhouden de N50 te verbreden. De verbreding van de N50 is van cruciaal belang voor de oplossing van de verkeersveiligheidsproblemen op de snelweg.

Brief provincie Overijssel

De minister van Infrastructuur heeft een brief ontvangen om een oplossing te bieden voor de laagvliegroute. De brief was afkomstig van de getroffen gemeenten, te weten; Zwolle, Kampen Dalfsen en Raalte. Ook de provincie Overijssel was partij bij de brief, omdat zij ook getroffen is. Verwacht wordt dat Mark Harber met een werkende oplossing komt.

 De oud-minister had het huis van afgevaardigden laten weten niet tot een werkbare oplossing te kunnen komen. De getroffen provincie en gemeenten weigerden een dergelijk antwoord te accepteren. Zij staan erop dat er een oplossing komt. Bovendien werd een onregelmatigheid ontdekt bij de benoeming van de deskundige voor het milieueffectrapport, Stefan Morel, die inmiddels is afgetreden.

Morel is de echtgenoot van het hoofd van de onafhankelijke commissie die belast is met de beoordeling van het onderzoek. De regering heeft erkend dat de geluidsniveaus van de laagvliegende vliegtuigen een gevaar vormen voor de bewoners. Ironisch genoeg zal dezelfde regering overgaan tot openstelling van de luchthaven voor commercieel verkeer. Omwonenden en luchtvaartmaatschappijen hebben tegen dit plan geprotesteerd, maar men heeft zich doof gehouden voor hun grieven.